2. Ağız diş sağlığı Parlamentosu 18 mart'ta yapılacak

Dünya Dişhekimleri Birliği tarafından  Dünya Oral Sağlık Günü”  ilan edilen 20 Mart’ta bütün dünyada çeşitli etkinliklerle ağız-diş sağlığında farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Birliğimiz tarafından da gerçekleştirilen aktiviteler içerisinde;  davet edilen başta Sağlık Bakanımız Dr.Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu  olmak üzere Bakanlık üst düzey yetkilileri ve  dişhekimi milletvekillerimiz, İstanbul'da bulunan dişhekimliği fakültesi dekanları, tıp ve dişhekimliği alanında faaliyet gösteren bilimsel dernek ve vakıf başkanları, ağız bakım ürünleri endüstrisi ve ilaç firma temsilcileri ile   Dişhekimleri Odası Başkanlarımızın  yer aldığı ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz "Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu" adı altındaki toplantılar ile kamuoyunun dikkatinin çekilmesinin yanı sıra kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ağız diş sağlığı hastalıklarının toplumdaki yaygınlığı, sorunlar ve çözümleri ile ağız diş sağlığı-genel sağlık ilişkisinin önemi, koruyucu ağız diş sağlığı uygulamaların  orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları, ağız diş sağlığı konusunda alınacak önlemler ile bu yönde toplumda farkındalık yaratması beklenen  "2.Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu" toplantısı,18 Mart 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.  

Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği

instagramfacebookyoutube