Dentofasyal Sistem Büyüme ve Gelişim 2

Baş ve Boyun Gelişimi

   Embriyo yaklaşık 2.haftalık iken boyun bölgede girintiler (invaginasyon) gözlenilir. İç yüzeydeki ektoblastik girintilere brankial cepler denilir.  4.haftada mezoblast tan brankial arklar oluşmaya başlar. Brankial arklar sini hücrelerinin baş ve boyun bölgesine göçü sonucunda oluşur. Toplamda 6 brankial ark olur. İnsanda biri rudiment haldadır ve 5 tane vardır bunlardan sadece 4 tanesi görülür.

   Brankial (Farengeal) arklar.

   İlk brankial ark embriyonal dönemin ilk 4. haftasında oluşur.

   1.  Brankial ark   – 4. Hafta (embriyo)

    Dorsal kısımdan  

Maksiller kopleks (Maksilla, Zygoma, Temporal kemik zygomatik çıkıntı)

    Ventral kısım  

Mandibula, Meckel kıkırdağı, Trigeminal sinir, Çiğneme kasları.

Özetlemek gerekirse:

   1.      Brankial ( Farengeal ) Ark

Sinir:  Trigeminal sinir ve inerve ettiği her yer

Kıkırdak: Meckel kıkırdağı

Kemik: Maksilla, Mandibula, Zygoma,

Temporal kemik zygomatik çıkıntı,  Orta kulak kemiklerinden malleus ve inkus

Kaslar: Çiğneme kasları – Masseter, Temporal, Medial pterygoid, Lateral pterygoid

Anterior digastrik, Mylohyoid, Tensor veli Palatini, Tensor timpani

Ligament:  Mandibular ligamen

   2.      Brankial ( Farengeal ) Ark

Sinir:  Fasyal sinir ve inerve ettiği her yer

Kartilaj : Reichert’s  kıkırdağı

Kemik: Temporal kemik styloid çıkıntı, Orta kulak kemiği – Stepes,

Hyoid kemiğin küçük boynuzu

Kaslar: Hyoid üstü kaslar, Yüz mimik kasları – Orbicularin oris, Orbicularis oculis, Buksinatör, Zygomatik, Palatysma, Posterior digastrik.

Ligament:  Stylohyoid ligament

   3.      Brankial ( Farengeal ) Ark

Sinir: Glossofarengeal sinir

Kemik: Hyoid kemiğin büyük boynuzu

Kas: Stylofarengeal kas

   4.      Brankial ( Farengeal ) Ark

Sinir:  Vagus siniri

Kıkırdak: Larengeal kıkırdaklar – thyroid, crikoid, arytenoid

Kas: Krikotyroid kas, Larynksin intrinsik kasları

3. haftada MSS ne ait oluşumlar belirir.

   Stomodeum – İlker ağız – Ektodermal menşeli 4. haftada oluşur. Stomodeum primitif beyin ve cardiac çıkıntılar arasında ektodermal bir girintiden oluşur. 4. haftada ilk kalp atışı (Embrioloji kitaplarında 5. hafta yazıyor)

   Dil  

4.haftada oluşur

5.haftada haraket

Dilin üzerinde 5 tane tuberkül vardır

1.      brankial ark üzerinde 2 tuberkul

arada 3.tuberkul – tuberculum impar

2.      brankial ark üzerinde 2 tuberkul vardır.

   Primer damak oluşumu

Primer damak    4-6.hafta

Sekonder damak   6-8.hafta

Yüzle ilgili oluşumlar 4-12.haftain

   Primer damağın,  

Labial komponenti – Üst dudağın filtrumunu

Maksiller komponenti – Maksiller kemiğin median kısmını ve dört keser dişi

Palatal komponenti – Üçgen şeklindeki primer damağı oluşturur.

Sağ ve sol maksiler çıkıntılar ile median nazal çıkıntıların birleşmesi sonucu İlker ağız ve burun boşlukları primer damak ile ayrılmış olur.

Medial nazal çıkıntının, lateral nazal ve maksillar çıkıntılarla birleşmesi normal üst dudak oluşumu için gereklidir.

instagramfacebookyoutube