Dentofasyal Sistem Büyüme ve Gelişim 1

Giriş

   Büyüme:  Organizmanın çeşitli bölümleri arasında oranlarda değişme olmaksızın Boyutlarındakı artış

   Gelişim:  Organizmanın çeşitli bölümleri arasındakı Oranlardakı artış

   Olgunlaşma (Maturasyon): Büyüme ve gelişim ile oluşan olgun biçimin Stabilizasyonudur.

   Ve ya  Büyüme organizmanın hacim olarak artması, gelişim büyüyen organın farklılaşması, olgunlaşma büyüme-gelişim sürecinde bireysel farklılıkların oluşmasıdır.

   Filogenetik evrim: İnsan türünün evrim kuramıyla daha alt türlerden kendi formunu kazanmak ,için yapmış olduğu sürece denir.

   Ontogenetik evrim:Fertilize ovumdan yetişkin bir insan oluncaya kadar geçen sürece verilen isimdir.

   Maturasyon saptanmasında 3 esas kriter vardır.

1. Kronolojik yaş

2. Diş yaşı

3. Kemik yaşı

4. Ve ilave olarak Servikal vertebra (5-7)

    Kemik yaşı çeşitli kemiklerin kalsifikasyon derecelerine göre belirlenir. Örnek olarak: karpal, metakarpal, falanksların kemikleşme yüzeyleri standart atlaslarla karşılaştırılarak kemik yaşı bulunur. Bu atlaslardan en sık kullanılanı Greulich Pylep ve Todd Atlası’dır.Ulnar sesamoid ve hamulus os hamati  el bilek kemiklerinden bu iki kemik yapının belirlenmesi bireyin pubertal atılımın zirve dönemine girdiğini gösterir.

Bunlarla ilgili, Ortodontide teşhis ve değerlendirmeler dersinde ayrıca yazacam

Prenatal Dönem

1. Ovum dönemi  0 – 14. Gün  (0 – 2 hafta)

2. Embriyo dönemi  14 – 56. Gün (2 – 8 hafta)

3. Fetus dönemi  56 – 280. Gün (9. hafta – doğum )    İlk hafta Nukleusların bir biri ile kaynaşması Fekondasyon denilir. Fekondasyon 1-2 saat içinde bölünmeye başlar ve Blastomer oluşur. Daha da bölünerek duta benzer Morulaondan da  Embriyoblast oluşur.

Emriyoblast 3 kattan oluşur :

1. Dışta  Epiblast – Ektoderm oluşur

2. Ortada Mezoblast  - Mezoderm oluşur

3. İçte Hipoblast – Endoderm oluşur.

   Embriyo – Fetus.  Emrional dönem 56.günde biter ve Fetus, Fetal ve ya Fetrilize dönem başlar.

   Konjenital anomaliler için en riskli dönem 4 – 8 .haftalardır.  Bu dönemde embriyonun teratojenlere (virüs, radyasyon, ilaç vs.) maruz kalması organopatilerin oluşmasına neden oklmaktadır.

   Organogenez – Organopati  4-8. Hafta (28-55.günler)               

   Kranyofasyal gelişimin safhaları

·         17.gün – Fetal alkol sendromu (Gerim tabakasının oluşumu evresi )

·         18-23.gün – Anasefali (Nöral tüp oluşumu evresi)

·         19-23.gün – Hemifasyal Mikrosomia, Mandibulofasyal Dysostosis          

   Organ sisteminin oluşum evreleri

·         28 – 38. Gün  Primer damak oluşumu – Dudak damak yarıkları, yüz yarıkları  4-6 hafta

·         42 – 55. Gün Sekonder damak oluşumu – Damak yarıkları 6-8 hafta

  •  

instagramfacebookyoutube