Temel Bilimler TUSDATA Özel Notlar

anatomibiyokimyafarmakolojifizyolojimikrobiyolojipatoloji

DUS

DUS - Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

 DUS sınavını hangi kurum yapar?

   Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecektir

   Sınavda soru dağılımı ve testteki yüzdesi?

   Temel Bilimler 40 soru, Klinik Bilimler 80 soru olmak üzere Toplam 120 soru vardır.
Temel Bilimler

Alanlar

Testteki

Testteki

Soru Sayısı

Yüzdesi

Anatomi

6

15

Histoloji ve Embriyoloji

4

10

Fizyoloji

6

15

Tıbbi Biyokimya

6

15

Tıbbi Mikrobiyoloji

6

15

Tıbbi Patoloji

4

10

Tıbbi Farmakoloji

4

10

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

4

10

TOPLAM

40

100
Klinik Bilimler

Alanlar

Testteki

Testteki

Soru Sayısı

Yüzdesi

Protetik Diş Tedavisi

10

12,5

Restoratif Diş Tedavisi

10

12,5

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

10

12,5

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

10

12,5

Periodontoloji

10

12,5

Ortodonti

10

12,5

Endodonti

10

12,5

Çocuk Diş Hekimliği

10

12,5

TOPLAM

80

100

 

   Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Süreleri?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

4 yıl

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

3 yıl

Çocuk Diş Hekimliği

3 yıl

Endodonti

3 yıl

Ortodonti

4 yıl

Periodontoloji

3 yıl

Protetik Diş Tedavisi

3 yıl

Restoratif Diş Tedavisi

3 yıl

   

Kimler başvura bilir?

   Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar başvurabilirler:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

e) DUS’a yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler

Yabancı dil? Kaç puan? Kaç sene geçerlidir?

   DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak şarttır.

   Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır 

   Sınava hangi illerde?

   2015 – DUS Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılmıştır. 

   Sınav kaç dakika?

   DUS Sınavı saat 09.30'da başlar ve 150 dakika (2,5 saat) sürer.

Sınavda uygulanacak testin süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahîl) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.

   En az kaç puanla tercih yapa bilirim?

   DUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. 

   Kaç tercih yapa bilirim?

   Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

   Sınav başvuru tarihi:

   Sınav tarihi:

   Sınav ücreti:  100 TL ( ücret 2015 yılına aittir )

   Başvuru hizmet ücreti: 3 TL  ( ücret 2015 yılına aittir )

* Not: 2014 Tarihinden itibaren ÖSYM sınav sorularının sadece %10-nu yayımlamaya karar almıştır. 

** Not: 2015 tarihinden itibaren Diş Hekimliği Uzmanlık eğitimine giriş sınavı ÖSYM tarafından yılda sadece 1 defa Son bahar döneminde yapılması kararı alınmıştır.

2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU  

 

instagramfacebookyoutube