Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri

 

2015 Yılı İçin Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri

GENELGE
Sayı     : 001-1. 1643                                                                                      Tarih : 17.12.2014
Konu  : Sözleşmeli Çalışan 
             Dişhekimlerinin Ücretleri

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 10-11 Aralık 2014 tarihli toplantısında, özel kurum ve işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2015 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;    5.490 TL.
Yarım gün çalışanlarda;  3.780 TL.
Saat ücreti ise;                    200 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
A.Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
 

 

instagramfacebookyoutube