Muayenehanelerde Bulunması ve Asılması Gerekenler

Zorunlu Olanlar

 • İşyeri Ruhsatı
 • Vergi Levhası
 • Çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği duvarda asılı bulundurulur.
 • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi  ( çalışan personel varsa )
 • Çalışma Sürelerini Gösteren Tabela
 • Pos Cihazı (Muayenehane açıldıktan sonra 1 ay içinde temin edilmelidir)
 • Serbest Meslek Makbuzu ya da Fatura
 • Reçete
 • Müdürlük tarafından onaylı Protokol Defteri
 • Müdürlük tarafından onaylı iki adet Teftiş ve Denetim Defteri
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • TDB Asgari Muayene ve  Ücret Tarifesi (Hastalar istediğinde gösterilmek üzere bulundurulacaktır)
 • Uygunluk Belgesinin aslı (Hasta Bekleme Salonunda)
 • Mesul Müdürlük Belgesinin aslı (Hasta Bekleme Salonunda)
 • Mesul Müdürün kuruluşta olmadığı durumlarda görevlendirdiği diş hekiminin ismi ile çalışan tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, (Hasta Bekleme Salonunda)
 • Sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste (Hasta Bekleme Salonunda)
 • Sağlık kuruluşlarında acil müdahale için gerekli olan İlaç ve malzemeler
   1.   Oksijen tüpü ve maskesi 

   2.   Steteskop

   3.   Serum fizyolojik ve Dextroz (kullanım seti ile beraber)

   4.   I.V yol açabilmek için iğne, kelebek set veya intraket, cerrahi flaster

   5.   I.M veya I.V enjeksiyon için enjektörler

   6.   Turnike

   7.   Adrenalin

   8.   Nitrogliserin tablet veya sprey

   9.   Sedatifler (Diazepam, Midazolam)

  10.  Kortikositeroidler (Prednol, Dekort, Onadron)

  11.  Antihistaminikler (Difenhidramin, Sistral)

  12.  Vasopresörler (Dopamin, Efedrin)

  13.  Antihipertansifler (Nidilat, İsordil)

  14.  Antiaritmikler (İsoptin, Lidocain, Atropin)

Zorunlu Olmayanlar

 • SDE  Sertifikası (Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Sertifikası)

instagramfacebookyoutube