Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (Diş Sağlık Teknikeri)

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü   Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
 
 
Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YGS­2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
Kazanılan derece: Önlisans Derecesi 
Eğitim türü:Örgün öğretim
 
Üst dereceye geçiş: Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İş Olanakları – İş İmkanları
   Ağız ve diş Sağlığı Teknikerlerinin kendilerine özel muayene yerleri açmaları mümkün değildir. Mezunlar devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve diş sağlığı merkezlerinde sağlık teknikeri olarak çalışırlar. Özel sektörde yer almaları da mümkündür. Özel hastanelerin diş sağlığı birimleri, özel diş sağlığı merkezleri veya özel diş hekimi muayenehanelerinde görev alabilirler. Ayrıca KPSS sınavından başarılı olmak kaydıyla devlet kurum veya kuruluşlarında memur statüsünde çalışabilirler.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Dikey Geçiş Sınavı
   Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler istemeleri şartıyla DGS sınavına girerek ve yeterli puanı alarak Sağlık İdaresi Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümünden herhangi birisini tercih ederek o bölümlerin 3. Sınıfından eğitimlerine devam ederek lisans mezunu olabilirler. Bu bölümlerin tamamı 4 yıllık lisans bölümleridir. DGS sınavında Türkçe ve Matematik soruları sorulmaktadır. Her iki dersten de mantık soruları da gelmektedir.
 

 

instagramfacebookyoutube