Diş hekimliği eğitimi

  Diş hekimliği eğitimiDiş hekimi, ağız ve diş sağlığı konularında Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan kişidir. Üniversite sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerine yerleşen kişilerin eğitim süresi 5 yıldır. Öğrenciler

   1. sınıfta ağırlıklı olarak Diş Morfolojisi, Manipulasyonu ve Dental Anatomiyi barındıran Preklinik Eğitiminin (Oral Simülasyon) yanı sıra Deontoloji, Biyokimya, Biyofizik, Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji vb Temel Bilimler derslerini; Acil Tıbbi Yardım, Koruyucu Hekimlik, Davranış Bilimleri, Tıbbi Terminoloji, Türkçe, Atatürk İlke ve İnkılapları ve Yakın Tarih derslerinin eğitimini almaktadır.

   2. sınıfta Preklinik Eğitimi ve yanı sıra Temel Bilimler dersleri devam etmekte, ek olarak Diş Hekimliği Klinik dersleri başlamaktadır. 

   3. sınıfta Kliniklerde son sınıf stajer öğrencilere yardım ederek klinik staj eğitimine başlayan öğrenciler Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji, İmmunoloji derslerini ve Ağız Diş Çene Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Oral Dİagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protez derslerini ve klinik disiplinini öğrenmektedir.

   4. sınıfta klinikte staj günleri artmakta ve hasta tedavisine başlanmaktadır, klinik eğitiminin yanı sıra diş hekimliği klinik dersleri ve ek olarak Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi, KBB, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Psikiyatri, Nöroloji, Dahiliye, Hematoloji, Adli Tıp, Klinik Farmakoloji ve Diş Hekimliği Tarihi derslerinin eğitimi yapılmaktadır. Öğrenciler her staj gurubunda belirlenmiş olan baraj sayısınca hastayı değerlendirmek ve tedavi etmek zorundadır.

   5. sınıfta klinik eğitimi ve hasta tedavisi üzerine yoğunlaşan diş hekimliği fakültesi öğrencisi, klinik barajlarını ve teorik sınavlarını tamamladıktan sonra mezuniyete hak kazanır.  

   Eğitimine devam etmek isteyen diş hekimleri, 2012 ye kadar diş hekimliği fakülteleri bünyesinde açılan bazı sınavlarla (ALES ÜDS) okullarındaki akademik kadrolara yerleştirilirlerdi. Ancak ilk kez Nisan 2012'de yapılan DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) ile diş hekimleri akademik kadrolara yerleştirilmeye başlandı. Restoratif Diş TedavisiAğız, Diş ve Çene CerrahisiProtetik Diş TedavisiEndodonti,PeriodontolojiOrtodontiAğız, Diş ve Çene Radyolojisi ve Çocuk Diş Hekimliği alanlarında olmak üzere sınava girenlerin tercih edebileceği sekiz uzmanlık dalı bulunmaktadır. 2012 Yılına kadar Akademik Kadrolara yerleştirilen Diş Hekimleri Doktora eğitimi almış PHD unvanı ile tezlerini sunarak Dr unvanını hak etmiş, Uzman Dr olarak unvan kazanmışlardır. Doktora eğitimi halen devam etmektedir ancak yeni yönetmelik ile Uzmanlık hakkını elde edebilmek için DUS ile uzmanlık eğitimine başlamak, akademik kariyere devam etmek isteniyorsa ardından doktora eğitimine başlamak ve bitirmek gerekmektedir.

   Diş hekimliği fakültesini bitirerek diş hekimliği yapmaya hak kazanan kişi ağız, diş ve çevre dokulara her türlü müdahaleyi yapmaya yetkin kişidir. Bunun yanı sıra 8 uzmanlık dalı olan diş hekimliğinin herhangi bir dalını seçerek yalnızca o dal üzerine hekimlik de yapabilir  

1. Oral Diagnoz ve radyoloji anabilim dalı: Ağız, diş ve çevre dokularının hastalıklarının belirtilerini, tanı koyma yöntemlerini, ve bunların güvenirliliğini inceleyen bilim dalıdır.

2. Ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalı : Ağız, diş ve çevre dokularda görülen hastalıkları (kist, tümör v.b.), oluşumlarını, çene eklemi sorunlarını, ve ağız içerisinde cerrahi müdahale gerektiren tüm işlemleri, kullanılan yöntemleri ve maddeleri inceleyen bilim dalıdır.

3. Ortodonti anabilim dalı: Dişlerin ve çenelerin birbirleriyle ilişkilerini, kapanışlarını, dişlerin ve çenelerin gelişimini hareketlerini inceler, dişsel ve iskeletsel bozuklukların tedavisini, kullanılan yöntemleri ve maddeleri inceleyen bilim dalıdır.

4. Pedodonti anabilim dalı: Çocukların ağız, diş ve çevre dokularında ortaya çıkan sorunları, çürük önleyici yöntemleri, diş tedavilerini ve bu tedavilerde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

5. Protetik Diş Tedavisi anabilim dalı: Diş dizisindeki ya da ağız içindeki yumuşak dokularda oluşan kayıpların oluşturduğu konuşma, işlev ve kötü görüntünün yarattığı sorunları, bunların protez lerle tedavi yöntemlerini, tedavide kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda eklem ve çenenin kapanış hareketlerini (oklüzyon) incelemektedir.

6. Konservatif Diş Tedavisi anabilim dalı: Dişlerde çürük, kırık v.b. nedenler oluşan madde kaybının tedavi yöntemlerini ve dişleri çürükten korumak için kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

7. Periodontoloji anabilim dalı': Dişi çevreleyen (sement, periodontal ligament, alveol kemiği ve dişeti) yapılarda oluşan hastalıkların teşhisi, bu hastalıkların önlenmesi, mevcut hastalıkların tedavilerini, tedavi sonucu elde edilen sağlığın uzun süre korunması için yapılması gerekenleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Endodonti anabilim dalıDiş pulpasını ilgilendiren hastalıklar ve bunların tedavilerini inceleyen bilim dalı.

 

instagramfacebookyoutube