Denklik İşlem Aşamaları

  1. Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt* yapılması ve imzalı çıktısının alınması 
  2. Başvuru evrakının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi'ne teslimi 
  3. İlgili memur tarafından başvuru dosyasının ön incelemesinin yapılması
  4. Başvuruya esas evrakta eksik bulunması halinde tamamlatılması 
  5. Gerekli durumlarda Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili kurum- kuruluşlarla yazışma yapılması 
  6. İlgili memur tarafından ön inceleme raporunun hazırlanması 
  7. Grup ve Birim Sorumlusu'nun kontrolünden geçen raporun Denklik Komisyonuna sunulması 
  8. Raporun Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna arzı 
  9. Kurulda alınan kararların (Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS-YDS) uygulanması 
  • Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formu doldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir. 

instagramfacebookyoutube